Јавни конкурс за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа објеката

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, расписује Јавни конкурс за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа објеката

 Расписује се Јавни конкурс за формирање:

  1. Листе правних лица којима се може повјерити технички преглед објеката;
  2. Листе физичких лица која могу бити чланови комисије за технички преглед објеката.

И правна и физичка лица бирају се на период од 2 (двије) године.

Јавни конкурс