Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора

Општинска изборна комисија Рудо је на основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ, а у вези с чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора расписала Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора, мобилног тима или тима за отварање врећа и бројање гласачких листића.

Услов за пријаву по овом Јавном огласу је:

  • да је пријављени кандидат особа с правом гласа,
  • да се на њега не односи  члан 2.3.Изборног закона БиХ,
  • да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV или V степен стручне спреме,
  • да има пријављено пребивалиште у општини Рудо.

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана од дана објаве Јавног огласа на огласној табли општинске управе Рудо, на интернет страници Општинске управе Рудо и ТВ Рудо.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште Општинске изборне комисије Рудо са назнаком:

Општинска изборна комисија Рудо

Адреса: Ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића 41, 73260 Рудо са назнаком

„Пријава на  Јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора не отварати“.

Јавни оглас