Јавни оглас за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

Општинска изборна комисија Рудо је на основу члана 2.13 став (1) тачка 8. Изборног закона БиХ, а у вези с чланом 69. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини, Општинска изборна комисија Рудо  је расписала Јавни оглас за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

Услов за пријаву на конкурс је да:

  • је пријављени кандидат држављанин Босне и Херцеговине с правом гласа.
  • да се на њега не односи  члан 2.3.Изборног закона БиХ,
  • да има најмање завршену средњу школу, односно IV. или V. степен стручне спреме;
  • да има изборно искуство (односно рад на пословима контролора изборних резултата, рад на пословима супервизора изборних резултата, рад на пословима уноса изборних резултата и рад у бирачком одбору као предсједник или члан бирачког одбора).

Уз пријаву на јавни оглас (попуњен образац за пријаву кандидата за контролора изборних резултата) потребно је доставити:

-потврду о пребивалишту,

-овјерену копију универзитетске дипломе/свједочанства о завршеном школовању и

-Рјешење/увјерење о изборном искуству.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објаве јавног огласа на огласној табли Општинске управе Рудо на интернет-страници Општинске управе Рудо  и ТВ Рудо.

Пријаву се доставља у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком:

Општинска изборна комисија Рудо

Адреса: Ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића 41, 73260 Рудо са назнаком     

„Пријава на Јавни оглас за контролоре изборних резултата - не отварати“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Општинска изборна комисија неће узети у разматрање.

Јавни оглас

Упитник