Јавни увид

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

Број:03-312-2/22

Датум: 19.05.2022. године

 

На основу члана 39. и 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15и 70/20) и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, објављује

ЈАВНИ УВИД

У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

И ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ПОГОН ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА  НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО К.Ч.БРОЈ 331 КО ШТРПЦИ

 

            Инвеститор„Дрво-комерц“ д.о.о. Рудо, доставио је Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни објекат-погон за примарну прераду дрвета на земљишту означеном као к.ч.број 331 КО Штрпци.

Позива се јавност и заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и приложену документацију у згради општине Рудо у кацеларији број 12 сваким радним даном у периоду од 07 до 15 часова.

Јавни увид траје до 20.06.2022. године и у том периоду заинтересована јавност може доставити овом Одјељењу мишљење о захтјеву и приложеној документацији, у писаној форми.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Марић Славослав, дипл.ецц.

    __________________________