Javni uvid

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

Broj:03-312-2/22

Datum: 19.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 39. i 85. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15i 70/20) i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/12), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, objavljuje

JAVNI UVID

U ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

I PRILOŽENU DOKUMENTACIJU ZA POGON ZA PRIMARNU PRERADU DRVETA  NA ZEMLJIŠTU OZNAČENOM KAO K.Č.BROJ 331 KO ŠTRPCI

 

            Investitor„Drvo-komerc“ d.o.o. Rudo, dostavio je Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za privremeni poslovni objekat-pogon za primarnu preradu drveta na zemljištu označenom kao k.č.broj 331 KO Štrpci.

Poziva se javnost i zainteresovana javnost da može izvršiti uvid u navedeni zahtjev i priloženu dokumentaciju u zgradi opštine Rudo u kacelariji broj 12 svakim radnim danom u periodu od 07 do 15 časova.

Javni uvid traje do 20.06.2022. godine i u tom periodu zainteresovana javnost može dostaviti ovom Odjeljenju mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Marić Slavoslav, dipl.ecc.

    __________________________