Листа физичких лица која могу бити чланови комисије за технички преглед објеката

Након спроведеног Јавног конкурса, Начелник Одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, сачинио је Листу физичких лица која могу бити чланови комисије за технички преглед објеката:

Листа кандидата за техн.пријем 2022