O b a v j e š t e nj e

VATROGASNO DRUŠTVO RUDO

Br: 89/22

Datum: 25.05.2022.g.

 

O b a v j e š t e nj e

Obavještavamo sva pravna i fizička lica na teritoriji opštine Rudo, kao i šire korisnike ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara, da u okviru Vatrogasnog društva Rudo od dana 26.05.2022. godine počinje sa radom Vatrogasni servis za davanje usluga kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara tipa „S“ i „CO2“ u  skladu sa važećim Pravilnikom („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 5/21 i 48/21).

Napominjemo da su korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara u skladu  sa članom 36. Zakona o zaštiti od požara („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 94/19) obavezni da obezbjede redovno ispitivanje aparata prema uputstvu proizvođača, odnosno standardima, najmanje jednom u šest mjeseci.“

 

S T A R J E Š I N A

Dobrovoljne vatrogasno-spasilačke jedinice Rudo

Milun Topalović