Obavještenje

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

Opština Rudo

-NAČELNIK-

Broj: 02-323-8/22

Dana: 25.05.2022. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

o produženju roka za prijavu na javni poziv

za izbor korisnika gradske pijace po povlaštenim uslovima

 

Produžava se rok za prijavu na Javni poziv za izbor korisnika gradske pijace po povlaštenim uslovima koji se sprovodi u sklopu projekta „Uređenje gradske pijace u Rudom“ sa kojim je opština aplicirala na Projekat EU4AGRI.

Javni poziv ostaje otvoren do 02. juna 2022. godine, do 14:00 sati, a objaviće se na web stranici Opštine Rudo, Tv Rudo i na Oglasnoj tabli Opštine Rudo.

Svi ostali uslovi konkursa navedeni u Javnom pozivu br. 02-323-8/22 od 12.05.2022. godine ostaju isti. Projektna dokumentacija po ovom Pozivu se može preuzeti na sledećem linku.

Obrasci zahtjeva za prijavu, mogu se preuzeti na info pultu opštine Rudo, sa web stranice Opštine Rudo  www.opstinarudo.com  i na zahtjev putem maila projekti@opstinarudo.com.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, ili na broj telefona 058/711-164, svakim radnim danom od 07:00-15:00 sati.

 

 

Dostaviti:                                                              NAČELNIK OPŠTINE

1.EU4AGRI                                                                 Dragoljub Bogdanović

2. Oglasna tabla

3. Web stranica opštine.

4. TV Rudo

5. A/A