Rješenja o obnavljanju ekološke dozvole

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

 

Broj: 03-312-1/22

Datum: 16. maj2022.godine

 

Na osnovu člana 94. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O DONOŠENJU RJEŠENJA

O OBNAVLJANJU EKOLOŠKE DOZVOLE

za objekat hladljače na Uvcu

 

Dana 01.02.2022.godine direktor i odgovorno lice PZ „Uvac- Rudo“ p.o. podnio je zahtjev ovom odjeljenju za obnavljanje ekološke dozvole za objekat hladnjače na Uvcu, opština Rudo na k.č.broj 313/2 i k.č.broj 313/7, KO Štrpci, gabarita 21,3 x 25,40 m.Uz zahtjev, investitor je priložio Zapisnik republičkog ekološkog inspektora kojim se dokazuje da su izvršene mjere i obaveze naložene prethodnim rješenjem i Izjavu odgovornog lica da sa danom podnošenja zahtjeva nije došlo do značajnih promjena koje se odnose na navedeno postrojenje i aktivnosti.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se obnavlja ekološka dozvola za pomenuti objekat.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

           Marić Slavoslav, dipl.ecc.

________________________

 Rješenje