Konkurs za prijem pripravnika sa VSS u Opštinsku upravu Rudo

Načelnik Opštine Rudo raspisao je konkurs za prijem 13 pripravnika sa završenom VSS u Opštinsku upravu Rudo. Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 15.06.2022.godine, a istog dana je objavljen i na oglasnoj tabli Opštine Rudo i zvaničnoj veb stranici Opštine Rudo. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana, odnosno prijave na konkurs mogu se podnositi zaključno sa danom 30.06.2022.godine.Obrazac prijave na konkurs i izjave, mogu se preuzeti na sajtu opštine.

Konkurs

Prijava

Izjava