Javni oglas za prijem UN volontera u zajednici u oblasti angažmana mladih

Obavijest
Javni oglas za prijem UN volontera u zajednici u oblasti angažmana mladih

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je partnerstva između EU i UNDP-a i prethodno podržane inicijative – ReLOaD1 koja je provedena u četverogodišnjem periodu, od 2017. do 2020. godine. ReLOaD2 nastavlja jačati participativne demokratije i proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u odlučivanju te stimulisanje poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Program se sprovodi u sljedećim zemljama i teritorijama Zapadnog Balkana korisnicima IPA programa: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Sjeverna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija. Provođenjem aktivnosti u cijeloj regiji, ReLOaD2 će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u produktivna partnerstva i doprinošenje unaprijeđenom pružanju usluga i realizaciji prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama svake od odabranih JLS. ReLOaD2 u BiH je u dva javna poziva odabrao 13 partnerskih JLS: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez. Projektom se potiču partnerske JLS na finansiranje OCD-a na transparentan način koristeći razvojno orijentisan projektni pristup u skladu sa lokalnim priotitetima. Angažman mladih i aktivno uključenje u zajednicu biti će podržano je kroz sprovođenje omladinskih inicijativa s ciljem unapređenju njihovih ekonomskih perspektiva na partnerskim lokacijama. Trajanje projekta je 48 mjeseci (2021-2024).

Pozicija: Volonter UN-a u zajednici u oblasti angažmana mladih

Broj pozicija: 1
Lokacija: Opština Rudo, Bosna i Hercegovina
Trajanje ugovora: 6 mjeseci (uz mogućnost produžetka)

Odabrani volonter UN-a u zajednici će raditi u prostorijama Opštine Rudo, pružajući podršku dodijeljenoj osobi u Opštini Rudo u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou opštine.

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Osim toga, odabrani volonter UN-a će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Volonter će dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu po njegovom završetku kako bi imao bolje šanse za zapošljavanje.

Postupak podnošenja prijave:
Napomena: Volonteri UN-a u zajednici rade u mjestu stanovanja . Stoga, kandidati koji se prijavljuju na ovu poziciju moraju biti stanovnici opštine Rudo i moraju biti mlade osobe uzrasta od 18 do navršenih 30 godina.
Da biste se prijavili, potrebno je da dostavite sljedeće dokumente putem emaila na adresu registry.ba@undp.org  najkasnije do 2. septembra 2022. godine.

Cio tekst javnog oglasa može se preuzeti: Javni oglas UNV Rudo