Обавјештење гласачима

Република Српска

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

- Општинска изборна комисија -

Број: 01-03-12-1/22

Датум: 18.08.2022.год.

 

ПРЕДМЕТ: Обавјештење

 

У складу са чланом 19. Правилника о употреби и изради извода из централног бирачког списка позивамо сва лица  која су због старости, болести или инвалидности везани за своје куће, те из тог разлога нису у могућности гласати на редовним бирачким мјестима а која су заинтересована да на предстојећим локалним изборима гласају код својих кућа путем мобилног тима да се пријаве код ЈУ Центар за социјални рад Рудо.

Поред личних података, адресе и евентуално бројева телефона лица која се пријављују дужна су доставити и копију медицинске документације о болести или инвалидитету као услову за њихово кућно лијечење а због које нису у могућности гласати на редовним бирачким мјестима.

Уколико ова лица живе сами или су са мјестом становања које је удаљено од Рудог па из тих разлога не могу доставити медицинску документацију исту  су обавезни да припреме код својих кућа како би их службеници Центра за бирачки списак могли преузети приликом посјете њиховим домовима.

Општинска изборна комисија Рудо је дужна да ову медицинску документацију  достави Централној изборној комисији БиХ у складу са чланом 19. Правилника о употреби и изради извода из централног бирачког списка као доказ о потреби  гласања путем мобилног тима.

Без одговарајуће медицинске документације ниједно лице се неће моћи регистровати за гласање путем мобилног тима.

Службеници центра за бирачки списак ће заинтересована лица контактирати и лично посјетити и узети изјаве о жељи да гласају путем мобилног тима.

Пријава се може извршити најкасније до 26.08.2022.године.

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Центар за социјални рад Рудо,
  2. Информативни центар Рудо,
  3. Огласна табла општине Рудо,
  4. Интернет страница општине Рудо,
  5. Центар за бирачки списак,
  6. а/а

                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК ОИК-а

                                                                                  Зоран Ђуровић, дипл.прав.