Obavještenje glasačima

Republika Srpska

SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

- Opštinska izborna komisija -

Broj: 01-03-12-1/22

Datum: 18.08.2022.god.

 

PREDMET: Obavještenje

 

U skladu sa članom 19. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska pozivamo sva lica  koja su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje kuće, te iz tog razloga nisu u mogućnosti glasati na redovnim biračkim mjestima a koja su zainteresovana da na predstojećim lokalnim izborima glasaju kod svojih kuća putem mobilnog tima da se prijave kod JU Centar za socijalni rad Rudo.

Pored ličnih podataka, adrese i eventualno brojeva telefona lica koja se prijavljuju dužna su dostaviti i kopiju medicinske dokumentacije o bolesti ili invaliditetu kao uslovu za njihovo kućno liječenje a zbog koje nisu u mogućnosti glasati na redovnim biračkim mjestima.

Ukoliko ova lica žive sami ili su sa mjestom stanovanja koje je udaljeno od Rudog pa iz tih razloga ne mogu dostaviti medicinsku dokumentaciju istu  su obavezni da pripreme kod svojih kuća kako bi ih službenici Centra za birački spisak mogli preuzeti prilikom posjete njihovim domovima.

Opštinska izborna komisija Rudo je dužna da ovu medicinsku dokumentaciju  dostavi Centralnoj izbornoj komisiji BiH u skladu sa članom 19. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska kao dokaz o potrebi  glasanja putem mobilnog tima.

Bez odgovarajuće medicinske dokumentacije nijedno lice se neće moći registrovati za glasanje putem mobilnog tima.

Službenici centra za birački spisak će zainteresovana lica kontaktirati i lično posjetiti i uzeti izjave o želji da glasaju putem mobilnog tima.

Prijava se može izvršiti najkasnije do 26.08.2022.godine.

 

DOSTAVLJENO:

  1. Centar za socijalni rad Rudo,
  2. Informativni centar Rudo,
  3. Oglasna tabla opštine Rudo,
  4. Internet stranica opštine Rudo,
  5. Centar za birački spisak,
  6. a/a

                                                                                           PREDSJEDNIK OIK-a

                                                                                  Zoran Đurović, dipl.prav.