Potpisan sporazum sa Njemačkom humanitarnom organizacijom ASB

Načelnik opštine Rudo Dragoljub Bogdanović potpisao je Sporazum sa Njemačkom humanitarnom organizacijom Arbeiter – Samariter – Bund e.V. ( ASB ) o učešću opštine Rudo u Projektu “Podrška ranjivoj populaciji kroz unapređenje socijalnih usluga u lokalnim zajednicama u BiH u 2022. godini“ kojeg u najvećoj mjeri finansira Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke.

IMG_5533

Opština Rudo preuzela je obavezu učešća u projektu sa 30% sredstava od projektovanog budžeta a 70% donira Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke.

Sredstva su namijenjena za obnovu stana koji će biti stavljen na raspolaganje Centru za socijalni rad Rudo, za urgentni smještaj za lica u stanju socijalne potrebe koja se ne mogu brinuti o sebi ili nemaju bližnje srodnike.

Rok za realizaciju projekta je 31.12.2022. godine.