Продужен рок за достављање пројеката

РеЛОаД2 је регионални пројекат којег финансира Еуропска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Србија.

Општина Рудо и пројекат РеЛОаД2 позивају све организације цивилног друштва које имају искуство у проведби пројеката за младе, а које дјелују на подручју Општине Рудо, да доставе приједлоге пројеката који су у вези са развојним циљевима Стратегије развоја Општине Рудо за период 2018-2027. година и који су потврђени кроз констултације са младим у оквиру одржаних састанака у склопу Дијалога за младе на подручју општине Рудо.

Нови рок за подношење пројеката је 25. август 2022. године до 15,00 часова.

Пријаве поднесене након наведеног рока разматрат ће се само у случају да поштански жиг означава датум и вријеме слања прије службеног рока.

Дијалог за младе Општине Рудо је платформа која је кориштена за консултације са младим у периоду фебруар – јули 2022. године. Укупно су организована четири тематска састанка на којим је учествовало преко 30 младих особа са подручја општине Рудо.

Кроз овај консултативни процес  пиоритизиране су три тематске области :

  1. Успостављање спортских садржаја на отвореном / теретане на отвореном те организовање садржаја који имају за циљ популаризацију вјежбања и/или спортских садржаја за младе;
  2. Обезбјеђење превоза за младе и дјецу из рубних подручја општине Рудо како би се обезбједило учешће у спортским и/или културним садржајима који се нуде у општини Рудо;
  3. Пружање подршке младима кроз осмишљени сет активности како би се укључили у даље консултативне процесе на подручју општине Рудо (организујући тематске састанке, културне садржаје, отворене форуме и иновативне догађаје), у оквиру платформе Дијалог за младе.

Тематске области се односе на посебну корисничку категорију коју чине младе особе од 16 до 30 година старости

Финансијска средства ће бити додијељена оним организацијама цивилног друштва чији пројекти доприносе рјешавању једног или више  тематских области а који испуњавају остале услове јавног позива.

НАПОМЕНА: Пројектни приједлози у оквиру овог јавног позива треба да осигурају укључивање младих особа у све предложене пројектне активности те волонтерски ангажман младих гдје год је то могуће.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000,00 КМ до 20.000,00 КМ.

Општина Рудо и УНДП задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од четири (4) до шест (6) мјесеци.

Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду септембар 2022. – фебруар 2023. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване организације цивилног друштва или ОЦД (удружење/удруга или фондација), које имају искуство у проведби пројеката за младе, у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини, а које дјелују на подручју општине Рудо.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на сљедећим адресама: www.ba.undp.org, те на службеној wеб адреси Општине Рудо:  www.opstinarudo.com.

Документација за пријаву на јавни позив за Општину Рудо може се преузети од уторка 2. августа до четвртка 25. августа 2022. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: projekti@opstinarudo.com.

Сва питања везана за јавне позиве могу се послати е-поштом registry.ba@undp.org са референцом на РеЛОаД2 БиХ пројекат у наслову. Упити могу бити послани најкасније до 22. августа 2022. године, а одговори ће бити достављени у писаном облику у року од три (3) радна дана од дана пријема. У сврху транспарентности сви одговори ће бити објављени на wеб страницама Општине Рудо и УНДП-а.

 ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Пријавни сет чини један електронски примјерак (УСБ) на којем се налазе одвојено основна и додатна документација, те по један примјерак докумената које је потребно доставити у штампаном облику. Сви материјали се достављају у једној затвореној коверти препорученом поштом или лично на писарницу Општине током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 08,00 до 15,00 сати, са назнаком за РеЛОаД2 пројекат на адреси:

 Општина Рудо

Улица Ђенерала Драже Михајловића бр.11

73260 Рудо, Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 25. август 2022. године до 15,00 сати. Апликације које буду пристигле послије наведеног рока бити ће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум и вријеме слања прије званичног истека рока.

Апликације послане на било који други начин (нпр. е-маилом) неће бити узете у разматрање.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и ријечи “Не отварати прије званичног отварања”.

Општина Рудо ће водити уредну евиденцију о примљеним пошиљкама и издавати потврде о пријему.

Апликантима се препоручује да прије предаје приједлога пројекта провјере да је апликација комплетна, тако што ће испунити листу за провјеру (Анекс 9) која је саставни дио апликације.

Резултати јавног позива ће искључиво бити објављени на wеб страници УНДП БИХ www.ba.undp.org, те на wеб страници општине www.opstinarudo.com као и на огласној плочи у згради општине Рудо, у року од 30 радних дана од затварања јавног позива. Писменим путем обавијестити ће се само организације цивилног друштва чији су приједлози пројеката одабрани за финансирање.

 

ПОзив може да се преузме на следећем линку: ПОЗИВ