Ранг-листа оцјене бизнис планова у склопу пројекат СЕЛЛС

Ранг-листа оцјене Бизнис планова у склопу Пројекат „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023 (СЕЛЛС)“ за 2021/22 годину

Након спроведеног јавног позива за достављање апликација/пријава за Пројекат „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023 (СЕЛЛС)“ за 2021/22 годину достављени су бизнис планови које је бодовала комисија именована од стране начелника општине Рудо и Каритаса Швицарске. Комисија је након бодовања бизнис планова сачинила Ранг-листу.
Праг за подршку домаћинствима је 11 бодова, а за бизнисе 12 бодова.
У складу са расположивим средствима биће подржана домаћинства и бизниси закључно са редним бројем 15.
Остали кандидати се налазе на резервној листи. У случају одустајања боље рангираних кандидата, биће понуђена могућност учешћа кандидатима на резервној листи (испод црте) у пројекту до исцрпљења средстава предвиђених за пројекат СЕЛЛС.
У случају одустајања кандидата који су аплицирали за подршку бизнису, кандидатима који су аплицирали у овој категорији а који се тренутно налазе на резервној листи (испод црте), биће такође понуђено учешће у пројекту, уз услов да исти изврше запошљавање најмање једне особе и у случају постојања дуга према општини исти измире у потпуности.

Коначна ранг-листа бизнис планова