Rang-lista ocjene biznis planova u sklopu projekat SELLS

Rang-lista ocjene Biznis planova u sklopu Projekat „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije 2019 – 2023 (SELLS)“ za 2021/22 godinu

Nakon sprovedenog javnog poziva za dostavljanje aplikacija/prijava za Projekat „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije 2019 – 2023 (SELLS)“ za 2021/22 godinu dostavljeni su biznis planovi koje je bodovala komisija imenovana od strane načelnika opštine Rudo i Karitasa Švicarske. Komisija je nakon bodovanja biznis planova sačinila Rang-listu.
Prag za podršku domaćinstvima je 11 bodova, a za biznise 12 bodova.
U skladu sa raspoloživim sredstvima biće podržana domaćinstva i biznisi zaključno sa rednim brojem 15.
Ostali kandidati se nalaze na rezervnoj listi. U slučaju odustajanja bolje rangiranih kandidata, biće ponuđena mogućnost učešća kandidatima na rezervnoj listi (ispod crte) u projektu do iscrpljenja sredstava predviđenih za projekat SELLS.
U slučaju odustajanja kandidata koji su aplicirali za podršku biznisu, kandidatima koji su aplicirali u ovoj kategoriji a koji se trenutno nalaze na rezervnoj listi (ispod crte), biće takođe ponuđeno učešće u projektu, uz uslov da isti izvrše zapošljavanje najmanje jedne osobe i u slučaju postojanja duga prema opštini isti izmire u potpunosti.

Konačna rang-lista biznis planova