Резултати јавног позива у склопу РеЛоаД 2 пројекта

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (РеЛОаД2)

Након спроведеног јавног позива организацијама цивилног друштва за предају приједлога пројеката у склопу Регионалног програма Локалне Демократије на западном балкану 2 (РеЛоаД2) који је био отворен од 02-25. августа 2022. године евалуациона комисија је донијела следећу ранг листу: Rang lista Rudo 29092022