Pjesnički konkurs „Miloš Vidaković“ -Rudo 2022.

Povodom XXII „Vidakovićevih dana kulture“ u Rudom, Književni klub „Miloš Vidaković“ Rudo i Javna ustanova Centar za kulturno-prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta“raspisuju 11. Konkurs poezije u pomen pjesniku Milošu Vidakoviću.

Miloš Vidaković rođen je 26. decembra 1891. u mjestu Granje, Štrpca, opština Rudo. Bio je član Mlade Bosne, pjesnik, književni kritičar, prevodilac, prijatelj Ive Andrića, pisao u „Narodu“. Autor je zbirke pjesama „Carski soneti“. Umro je 2. oktobra 1915. u Velesu.

               Uslovi konkursa:

Na Konkurs svoju nenagrađivanu ljubavnu pjesmu mogu slati svi koji pišu na srpskom, hrvatskom ili bošnjačkom jeziku i oni koji pored svog izvornog jezika pošalju i prevod pjesme.

Pjesma smije imati najviše 32 stiha, a svaki autor može poslati 1 (jednu) pjesmu. Pjesme se mogu slati u periodu od 01. 10. do 31. 10. 2022. godine, na e-mail adresu: konkursmilospjesma@gmail.com sa šifrom umjesto imena autora, a na e-mail adresu: konkursmilossifra@gmail.com – Razrješenje šifre sa adresom i kratkom biografijom autora (ne više od 10 kucanih redova, font: Times New Roman, 12), brojem telefona i e-mail adresom ili poštom na adresu:

JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo

Ul. Trg Slobode br. 1

73260 Rudo

               Sa naznakom: „ZA PJESNIČKI KONKURS MILOŠ VIDAKOVIĆ“

Pjesmu slati pod šifrom a u posebnoj koverti priložiti razrješenje šifre, adresu i kratku biografiju autora.

Nagrade su predviđene za tri najbolje ljubavne pjesme po ocjeni žirija kojeg imenuje organizator ove manifestacije.

Prva nagrada za najbolju ljubavnu pjesmu je: Plaketa Miloš Vidaković, poziv autoru da na kulturnoj manifestaciji „Vidakovićevi dani kulture 2022“ 25. 11. 2022. godine u Rudom pročita svoju pobjedničku pjesmu i novčana nagrada u iznosu od 500, 00 KM.

Druga nagrada: Plaketa i novčana nagrada od 300, 00 KM.

Treća nagrada: Plaketa i novčana nagrada od 200, 00 KM.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na isti način kao i sam Konkurs do 16. 11. 2022. godine.

Kontakt telefon za informacije

00387 65/ 934- 221

Radomir Rašo Jagodić