Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Opštini Rudo

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Opštinom Rudo objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Drugi sastanak sa mentorom će biti organizovan u petak, 2.12.2022. godine sa početkom u 11,00 sati u maloj sali Doma kulture.

Također, u toku mjeseca decembra će biti organizovan još jedan mentorski sastanak, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:

  • Treći sastanak sa mentorom u četvrtak, 8.12.2022. godine sa početkom u 11,00 sati u maloj sali Doma kulture.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na projekti@opstinarudo.com.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Opštine Rudo. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).