Обавјештење

ОПШТИНСКА УПРАВА РУДО

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ,

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ИНСП. ПОСЛОВЕ

Број: Службено

Датум: 10.01.2023. године

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се  предузетници,  правна и  физичка лица са територије општине Рудо која нису измирили своје обавезе по основу плаћања комуналне накнаде и закупа јавних површина, да су дужни исте измирити у  најкраћем року.

Уколико   исти не измире  своје  доспјеле  новчане  обавезе, надлежни орган општинске управе Рудо ће предузети законом прописане мјере за наплату истих, односно поднијети тужбе за  наплату  ових потраживања, уз увећање на име трошкова вођења судских поступака и камата.

 

 

                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                    ______________________

                                                                                    Славослав Марић, дипл. ецон.