Obavještenje

OPŠTINSKA UPRAVA RUDO

ODJELJENJE ZA PRIVREDU, FINANSIJE,

PROSTORNO UREĐENJE I INSP. POSLOVE

Broj: Službeno

Datum: 10.01.2023. godine

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se  preduzetnici,  pravna i  fizička lica sa teritorije opštine Rudo koja nisu izmirili svoje obaveze po osnovu plaćanja komunalne naknade i zakupa javnih površina, da su dužni iste izmiriti u  najkraćem roku.

Ukoliko   isti ne izmire  svoje  dospjele  novčane  obaveze, nadležni organ opštinske uprave Rudo će preduzeti zakonom propisane mjere za naplatu istih, odnosno podnijeti tužbe za  naplatu  ovih potraživanja, uz uvećanje na ime troškova vođenja sudskih postupaka i kamata.

 

 

                                                                                       NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                                    ______________________

                                                                                    Slavoslav Marić, dipl. econ.