Директни позив

Босна и Херцеговина

Република Српска

Општина Рудо

-НАЧЕЛНИК-

Број: 02-400-14/23

Дана: 10.05.2023. године

 

У склопу пројекта „Јачање улоге Мјесних Заједница“ и у сарадњи са УНДП-ом Општина Рудо објављује:

 

Д И Р Е К Т Н И   П О З И В

 

за достављање пројектних приједлога намијењен партнерским мјесним заједницама које учествују у ИИ фази пројекта Јачање улоге МЗ у БиХ са подручја општине Рудо (Мјесна заједница Бијело Брдо, Мјесна заједница Увац, Мјесна заједница Мокронози, Мјесна заједница Мрсово и Мјесна заједница Сетихово).

Директни позив биће отворен до 31.05.2023.

Максимална вриједност достављених пројеката може износити 43.200 КМ без ПДВ- (укључујући средства УНДП МЗ пројекта и јединице локалне самоуправе у складу са договореним процентом суфинансирања).

Минимална вриједност достављених пројеката може износити 40.000 КМ без ПДВ- (укључујући средства УНДП МЗ пројекта и јединице локалне самоуправе у складу са договореним процентом суфинансирања).

Дужина трајања пројекта је максимално 6 (шест) мјесеци од дана потписивања Писма споразума ЛоА за импементацију пројекта.

Пристигли пројектни приједлози ће бити подвргнути комисијској евалуацији од стране 2 представника ЈЛС, 1 представника УНДП МЗ пројекта. Комисију именује начелник.

Пројектна документација по овом Позиву се може преузети од 10.05.2023.

 

Критерији за реализацију иницијатива мјесних заједница

Прилог 1-Образац пројектног приједлога

Прилог 2-Преглед буџета

Прилог 3-Матрица логичког оквира

Прилог 4-План активности

Прилог 5-Писмо обавезе за обавезном суфинансирању

Прилог 6-Писмо обавезе за додатно суфинансирање