Poziv za učešće na forumu građana

Opština Rudo poziva sve građane da prisustvuju forumu građana koji će se održati u maloj sali Doma kulture u četvrtak  15.6.2023. godine u 13.00 časova.

Organizator foruma: Opština Rudo i Razvojni program Ujedinjenih nacija

Cilj foruma: je da informiše učesnike foruma o obimu i načinu implementacije usvojene Vizije mjesnih zajednica i usvojenog Operativnog plana.

Moderator foruma: „Lucid Linx“ d.o.o.

Ciljna grupa: građani, predstavinici lokalnih organizacija civilnog društva, službenici u JLS, mediji.

Trajanje foruma: 60 minuta.