Расписан Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи Рудо

Начелник општине Рудо расписао је Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи Рудо број: 02-120-48/23 дана 20.09.2023.године.

Конкурс се односи на попуну упражњеног руководећег радног мјеста службеника-начелник Одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, на период до краја мандата сазива Скупштине општине, која га бира. Конкурс је објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 27.09.2023.године, у „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 85 дана 27.09.2023.године, на ТВ Рудо дана 22.09.2023.године и интернет страници Општине Рудо. Пријаве на конкурс, могу се подносити у року од

15 дана, рачунајући од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс

Пријава

Изјава