Резултати Другог јавног позива за финансирање пројеката невладиних организација/организација цивилног друштва средствима буџета општине Рудо за 2023. годину

Након спроведеног Другог јавног позива за финансирање пројеката невладиних организација/организација цивилног друштва средствима буџета општине Рудо за 2023. годину

Скупштини општине Рудо је на сједници одржаној 26.10.2023. године одобрила 2 пројеката за финансирање.

Одобрени пројекти Ранг листа други позив 2023.