Javni konkurs

Načelnik opštine Rudo, raspisao je Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Rudo broj: 02-120-2/24 dana 07.05.2024.godine. Konkurs se odnosi na prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog izvršioca, sa statusom službenika, na radno mjesto: Samostalni stručni saradnik za urbanizam, prostorno uređenje i građenje.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 15.05.2024.godine, a biće objavljen i u „Službenom glasniku Republike Srpske“ (postupak objave je u toku). Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u navedenim glasilima, odnosno od dana posljednjeg objavljivanja.

Prilog:

-Javni konkurs

-Obrazac izjave za kandidate

-Prijava za kandidate