Javni poziv za dodjelu stambenih jedinica socijalnog stanovanja na korišćenje

Načelnik opštine Rudo, raspisuje Javni konkurs za dodjelu 2 stambene jedinice socijalnog stanovanja na korišćenje.

Opština Rudo daje u neprofitni zakup 2 stambene jedinice u zgradi socijalnog stanovanja u ulici Kralja Petra I Oslobodioca u Rudom, sagrađena na parceli označenoj sa k.č. broj 642/3, upisana u List nepokretnosti broj 429 KO Rudo Grad,  na određeno vrijeme, uz sigurnost korišćenja dok traju potrebe za stambenim zbrinjavanjem i uz ispunjenost opštih i posebnih uslova propisanih Pravilnikom o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog stanovanja, i to:

  • stambenu jedinicu socijalnog stanovanja – površine 55,00 m2, stan broj 1, suteren.
  • stambena jedinica socijalnog stanovanja – površine 40,30 m2, stan broj 4, priyemlje.

Pravo na dodjelu stambene jedinice socijalnog stanovanja na korišćenje imaju fizička lica koja ispunjavaju opšte i posebne uslove na osnovu kojih se utvrđuje rang-lista za dodjelu stambene jedinice.

Javni konkurs