Javni poziv za dostavljanje prijedloga-prijava za dodjelu nagrada mladima opštine Rudo

Na osnovu člana 15. Stav 2. Odluke o nagradama i priznanjima („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj:10/09 i 7/14), a na inicijativu Komisije za nagrade i priznanja Skupštine opštine Rudo, Načelnik opštine Rudo, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga-prijava za dodjelu nagrada mladima opštine Rudo

 

 

I

Objavljuje se  Javni poziv  za dostavljanje prijedloga-prijava za dodjelu „Nagrade mladima opštine Rudo“ povodom praznika i slave opštine Rudo 12 jula – Sv. Apostola Petra i Pavla.

„Nagrada mladima opštine Rudo“ se dodjeljuje kao poseban vid priznanja za mlade, a za istaknuta ostvarenja u svim oblastima života i rada:

-Učenicima generacije u tekućoj školskoj godini koji pohađaju osnovne i srednju školu na području opštine Rudo,

-Učenicima koji pohađaju osnovne i srednju školu na području opštine Rudo, a  koji su u tekućoj školskoj godini osvojili neko od prva tri mjesta na takmičenjima republičkog nivoa,

-Redovnim studentima druge i viših godina prvog ciklusa studija ili integrisanih studija na javnim visokoškolskim ustanovama sa prosjekom ocjena 9,00 i više, koji do sada nisu nagrađeni po ovom osnovu od strane opštine Rudo.

Uz „Nagradu mladima opštine Rudo“ dodjeliće se i prigodna novčana nagrada.

 

II

Pravo predlaganja imaju pravna i fizička lica, organi i radna tjela i drugi subjekti sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području opštine Rudo.

Predlagači iz stava 1. ovog člana dužni su svoje prijedloge za nagradu dostaviti Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine opštine u roku od 15 dana od dana objavljivalja ovog javnog poziva.

Prijedlog se dostavlja u pisanoj formi i mora sadržavati osnovne biografske podatke o predloženom kandidatu-fizičkom licu i obrazloženje sa navedenim podacima, dokazima o posebnom doprinosu i postignutim rezultatima.

Dokaze o ispunjenosti uslova za nagrađivanje za učenike generacije i učenike koji su osvojili neko od prva tri mjesta na takmičenjima republičkog nivoa pribaviće Komisija za nagrade i priznanja po službenoj dužnosti.

Uz prijedlog za dodjelu nagrade redovnim studentima prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama sa prosjekom ocjena 9,00 i više potrebno je da predlagač dostavi sledeće :

  • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Rudo najkraće tri godine prije podnošenja zahtjeva,
  • dokaz o statusu redovnog studenta druge ili viših godina studija studija ili integrisanih studija na javnim visokoškolskim ustanovama,
  • dokaz o položenim svim ispitima iz prethodne godine studija prema nastavnom programu visokoškolske ustanove sa prosječnom ocjenom 9,00 i više.

Pravo na nagradu ne mogu ostvariti studenti koji su po ovom osnovu već nagrađeni  od strane Opštine Rudo.

Prijedlog za dodjelu nagrada priprema i utvrđuje Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine i dostavlja ga u pisanoj formi Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.

 

III

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli i internet stranici opštine Rudo i TV Rudo.

Prijedlozi se podnose lično u Šalter sali opštine Rudo ili putem pošte na adresu: “Opština Rudo, ul.Đ.D.D.Mihailovića broj 41; sa naznakom “Prijava na javni poziv za dodjelu novčanih nagrada mladima opštine Rudo“.

Neblagovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom mogu se dobiti na broj telefona 058/700-081, e-mail: opstinarudo@spinter.net ili lično u Šalter sali opštine Rudo.

 

Broj: 02-014-3/24

Datum: 12 .06. 2024. godine

                                        NAČELNIK OPŠTINE

                                                                                     Dragoljub Bogdanović s.r.