Јавни увид

На основу члана 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, објављује

ЈАВНИ УВИД

У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

И ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА  ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ МОСТА НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ ДРУГОГ РЕДА МII-507 (стара ознака: Р-467 И Р-449), НА ДИОНИЦИ БРОДАР-ГРАНИЦА БИХ/СРБ (Рудо), ПРЕКО РИЈЕКЕ ЛИМ, НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО

 

Инвеститор, Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“, д.о.о., доставио је Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо захтјев за издавање еколошке дозволе за Пројекат изградње моста на Магистралном путу другог реда МII-507 (стара ознака: Р-467 и Р-449), на дионици Бродар-граница БИХ/СРБ (Рудо), преко ријеке Лим, на подручју општине Рудо.

Позива се јавност и заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и приложену документацију у згради општине Рудо у кацеларији број 11 сваким радним даном у периоду од 07 до 15 часова.

Јавни увид траје до 19. јула 2024. године и у том периоду заинтересована јавност може доставити овом Одјељењу мишљење о захтјеву и приложеној документацији, у писаној форми.