Листа правних и физичких лица којима се мозе повјерити технички преглед објеката

Након спроведеног јавног позива, формирана је Листа правних и физичких лица којима се мозе повјерити технички преглед објеката.

Листа се формира на период од 2 године у складу са Законом о уредјењу простора и градјењу.

Листа