О б а в ј е ш т е њ е

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

ОПШТИНСКА  УПРАВА

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

Број: 03-361-4/24

Датум: 03.06.2024. године

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Због малог броја пристиглих пријава на Јавни конкурс за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа објеката, број: 03-361-4/24 од 25.04.2024. године, исти се продужава до 15. јуна 2024. године.

Позивају се сва правна и физичка чица која испуњавају услове из Конкурса да се пријаве на исти и буду на листи чланова којима се може повјерити технички преглед објеката.

Јавни конкурс

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Тешевић Зоран, дипл.ецц.

______________________