Јавне набавке 2021

- План јавних набавки

Одлуке о додјели уговора

– Одлукa о поништењу поступка

– Реализација уговора

– Обавјештење о набавци

– Позив за достављање понуде