Јавни позиви и конкурси

Feed Subscription

Конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2014/ 2015. годину

Конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2014/ 2015. годину

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА РУДО – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ – Број: 02 – 67 – 5/ 14 Датум: 10. 11. 2014. године На основу члана 10. Одлуке о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо („Службени гласник општине Р...

Opširnije »

Оглас о давању у закуп непокретности

Оглас о давању у закуп непокретности

Република Српска ОПШТИНА РУДО – Начелник – Број: 02 – 477 – 18/ 14 Датум: 06. 10. 2014. год. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), ч...

Opširnije »

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

Република Српска ОПШТИНА РУДО -Н а ч е л н и к- Број: 02 – 477 – 15/ 14 Датум: 10. 07. 2014. године   На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ број: 124/ 08, 3/ 09, 58/ 09 и 95/ 11), чла...

Opširnije »

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде и признања Скупштине општине Рудо

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА РУДО НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Број:02-014-8/14 Датум:22.05.2014. године На основу члана 49. Статута општине Рудо- пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ број 3/13 и 3/14), а у складу са чланом 15. Одлуке о наград...

Opširnije »