Јавни позиви и конкурси

Feed Subscription

Јавни увид у садржај захтјева за издавање еколошке дозволе бензинске станице у Рудом

Јавни увид у садржај захтјева за издавање еколошке дозволе бензинске станице у Рудом

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА РУДО  Општинска административна служба Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове Број: 03-312-13/13 Датум: 28.10. 2013. године Одјељење  за привреду, финансије, просторно уређење и ин...

Opširnije »

Јавни позив – Продаја акција државног капитала у А.Д. „Нови аутодијелови“ Рудо

Јавни позив – Продаја акција државног капитала у А.Д. „Нови аутодијелови“ Рудо

На основу члана 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:   Ј А В Н И   П О З И В за учешће ...

Opširnije »

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

  Република Српска ОПШТИНА РУДО -Н а ч е л н и к- Број: 02-477-97/13 Датум: 10.10.2013.године   На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ број:124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 9. Правил...

Opširnije »

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

  Република Српска ОПШТИНА РУДО -Н а ч е л н и к- Број: 02-477-95/13 Датум: 12.08.2013.године     На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ број:124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 9....

Opširnije »

Јавни увид у захтјев за издавање –обнављање еколошке дозволе мале хидроелектране„Сућеска Р-С-1“

Јавни увид у захтјев за издавање –обнављање еколошке дозволе мале хидроелектране„Сућеска Р-С-1“

  У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити  животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр.71/12), у поступку издавања еколошке дозволе за малу хидроелектрану„Сућеска Р-С-1“ , Одјељење за привреду и финансије, просторно у...

Opširnije »