Јавни позиви и конкурси

Feed Subscription

Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години

Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години

Расписује се Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање из средстава буџета општине Рудо за 2024. годину. Право на остваривање подстицаја за запошљавање у 2024. години могу остварити правна лица и предузетници. За остваривање права на...

Opširnije »

Jавни позив за финансирање пројеката НВОа средствима буџета општине Рудо за 2024. годину

Jавни позив за финансирање пројеката НВОа средствима буџета општине Рудо за 2024. годину

Начелник општине Рудо расписује Jавни позив за расподјелу преосталих средстава за финансирање пројеката невладиних организација/организација цивилног друштва средствима општине Рудо за 2024. годину. Изнoси финaнсиjских срeдстaвa (грaнтoвa) ...

Opširnije »

Јавни позив

Јавни позив

Република Српска О П Ш Т И Н А  Р У Д О ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове Број:03-345-2/24 Датум: 25.01.2024.године             Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и...

Opširnije »

Позив организацијама цивилног друштва на јавну расправу

Позив организацијама цивилног друштва на јавну расправу

Позивају се све организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја Рудог да присуствују Јавној расправи одабира приоритетних области за Јавни позив за финансирање пројеката невладиних организација/организација цивилног друштва средствима буџет...

Opširnije »

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за 2024. годину

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за 2024. годину

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, 24. јануара 2024. године, расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за 2024. годину Један од стра...

Opširnije »