Одлука о поништењу поступка 2021

Одлука о отказивању поступка јавне набавке – Адвокатске услуге за потребе општине Рудо

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – Набавка и уградња принудних успоривача брзине

Одлука о отказивању поступка јавне набавке – Изградња спомен обиљежја пјеснику Милошу Видаковићу

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – Одржавање локалних путева на подручју општине Рудо

Одлука о поништењу тендерске документације – Израда пројекта водоводне мреже

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – Израда пројектно-техничке документације-Гаочићи

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – Набавка рачунара и ИТ опреме-ЛОТ2-Набавка пројектора и пројекторског платна

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – Набавка рачунара и ИТ опреме-ЛОТ3-Набавка мултифункционалних уређеја

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – Набавка пројектора и пројекторског платна ЛОТ 2

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – Набавка материјала за бетониранје локалних путева у МЗ Миоче