Одлуке о додјели уговора 2020

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског и компјутерског материјала у 2020. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка и монтажа опреме за мини сирану

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка рачунарске опреме

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Услуга кафилерије-хватање и збрињавање паса луталица

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Осигурање запослених радника у општини Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Санација локалног пута Рудо-Миоче

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Измјештање ограде због реконструкције улице

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка прехрамбено хигијенских пакета

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка лож уља за грејну сезону 2020-2021. годину

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Израда прелаза преко канала Росуље

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Превоз ученика у школској 2020-2021 години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Дизајн и штампа етикета и постера

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка амбалаже за сир

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка уградња материјала и остали радови у Улици краља Петра I Ослободиоца

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Санација путног правца Бјељевине-Радожеље

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Санација локалног пута на Росуљама изнад стадиона

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Реконструкција Улице краља Пертра I ослободиоца-додатни радови

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Изградња јавне расвјете у насељу Гојава-општина Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Реконструкција моста у Горњој Ријеци

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Изградња потпорног зида поред стоваришта СТР Варда

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Обављање услуге опште системске дератизације у 2020 години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Адаптација канцеларије матичног уреда у МЗ Штрпци

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Oдржавање локалних путева

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Замјена спољне столарије на згради дома културе ЛОТ3

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Услуга израде елабората-експропријације-Улица пребидолска

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Услуга израде допуне пројекта-дионица Д-2-Улица пребидолска

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка и инсталација музичке опреме и разгласа

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка сценске расвјете

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка материјала за хигијенско здравствену заштиту