Odluke o dodjeli ugovora 2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka usluge čišćenja snijega za prvi kvartal u 2021.godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog materijala za I mjesec u 2021. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kompjuterskog materijala za I mjesec u 2021.godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka promotivnog materijala za Novu godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokatske usluge za potrebe opštine Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada tehničke dokumentacije-glavnog projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije centra opštine Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluga prevoza tehničkog i ogrevnog drveta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kompjuterskog materijala za II mjesec u 2021.godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog materijala za II mjesec u 2021.godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje zaposlenih radnika u opštini Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka goriva za potrebe opštine Rudo u 2021. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka mesinganog postolja i zastava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog materijala za jun mjesec u 2021.godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kompjuterskog materijala za jun mjesec u 2021. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija autobuskog stajališta kod mosta u Rudom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka promotivnog materijala i opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija krova sportske dvorane u Rudom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija lokalnog puta Bjeljevine-Radoželje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka prinudnih usporivača brzine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka materijala za zvučnu izolaciju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka i instalacija veb softvera za evidenciju radnog vremena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka opreme za evidenciju radnog vremena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Postavljanje zvučne izolacije i krečenje prostora opštine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Spremanje i posluživanje hrane i pića za slavski ručak povodom dana Opštine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog materijala za jul mjesec u 2021. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada zastava i nosača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokatske usluge za potrebe opštine Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Prevoz učenika u školskoj 2021-2022 godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Asfaltiranje dijela puta Strgačina-Pazalje-opština Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Rudo u 2021. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada projekta vodovodne mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Probijanje puta Okolišta-Draževina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Obavljanje usluge opšte sistemske deratizacije u 2021. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka fotokopir aparata

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača – Prevoz učenika u školskoj 2021-2022 godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Nabavka računara i IT opreme-LOT1-Nabavka desktop računara i monitora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka računara i IT opreme-LOT3-Nabavka multifunkcijskog uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka računara i IT opreme-LOT4-Nabavka tableta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada programa sanitarne zaštite izvorišta Zova I Zova II i bunar Krupica u Rudom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Zamjena I faze led rasvjete u sportskoj dvorani u Rudom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka i ugradnja protivpožarnog sistema u Domu kulture

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka materijala za betoniranje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Postavljanje spomen obilježja pjesniku Milošu Vidakoviću