Реализација уговора 2021

УГОВОРНИ ОРГАН - ОПШТИНА РУДО

РЕД.БРОЈ БРОЈ НАБАВКЕ ДАТУМ НАБАВКЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-А
1. 02-404-2/21 04.01.2021. Набавка услуге чишћења снијега за први квартал у 2021.години 2.560,00 КМ
2. 02-404-5/21 11.01.2021. Набавка промотивног материјала за Нову годину 1.940,51 КМ
3. 02-404-6/21 22.01.2021. Адвокатске услуге за потребе општине Рудо 3.000,00 КМ
4. 02-404-8/21 25.01.2021. Израда техничке документације-главног пројекта вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације центра општине Рудо 5.120,00 КМ
5. 02-404-10/21 27.01.2021. Набавка горива 2.116,46 КМ
6. 02-404-11/21 02.02.2021. Услуга превоза техничког и огревног дрвета 2.961,80 КМ
7. 02-404-15/21 03.03.2021. Осигурање запослених радника у општини Рудо 1.482,00 КМ
8. 02-404-19/21 02.04.2021. Адвокатске услуге за потребе општине Рудо 3.600,00 КМ
9. 02-404-20/21 02.04.2021. Набавка горива за потребе општине Рудо у 2021.године 4.637,25 КМ
10. 02-404-23/21 11.05.2021. Набавка лож уља за грејну сезону 2021-2022.годину 8.730,00 КМ
11. 02-404-28/21 26.05.2021. Набавка месинганог постоља и застава 1.090,00 КМ
12. 02-404-31/21 02.06.2021. Санација аутобуског стајалишта код моста у Рудом 1.650,00 КМ
13. 02-404-34/21 09.06.2021. Санација крова спортске дворане у Рудом 5.850,00 КМ
14. 02-404-35/21 10.06.2021. Набавка промотивног материјала и опреме 710,00 КМ
15. 02-404-37/21 11.06.2021. Набавка рачунарске опреме 12.773,17 КМ
16. 02-404-38/21 14.06.2021. Санација локалног пута Бјељевине-Радожеље у општини Рудо 2.000,00 КМ
17. 02-404-39/21 15.06.2021. Набавка принудних успоривача брзине 2.179,40 КМ
18. 02-404-40/21 17.06.2021. Постављање звучне изолације и кречење просторија општине 1.077,00 КМ
19. 02-404-42/21 17.06.2021. Набавка опреме за евиденциjу радног времена 5.975,50 КМ
20. 02-404-43/21 17.06.2021. Набавка материјала за звучну изолацију 2.311,75 КМ
21. 02-404-44/21 17.06.2021. Набавка канцеларијског намјештаја 1.560,00 KM
22. 02-404-45/21 22.06.2021. Превоз ученика у школској 2021/2022.години 59.880,00 КМ
23. 02-404-47/21 07.07.2021. Спремање и послуживање хране и пића за славски ручак поводом дана Општине 3.000,00 КМ
24. 02-404-53/21 13.07.2021. Израда застава и носача застава 990,00 КМ
25. 02-404-59/21 11.08.2021. Уградња принудних успоривача брзине 170,94 КМ
26. 02-404-61/21 16.08.2021. Асфалтирање дијела пута Стргачина-Пазаље-општина Рудо 30.727,20 КМ
27. 02-404-62/21 16.08.2021. Асфалтирање локалних путева на подручју општине Рудо у 2021.години 331.686,28 КМ
28. 02-404-63/21 19.08.2021. Израда пројеката водоводне мреже 7.360,00 КМ
29. 02-404-64/21 24.08.2021. Обављање услуге опште системске дератизације у 2021. години 4.273,50 КМ
30. 02-404-65-1/21 07.10.2021. Набавка десктоп рачунара и монитора 9.500,00 КМ
31. 02-404-65-4/21 07.10.2021. Набавка таблета 1.996,00 КМ
32. 02-404-66/21 24.08.2021. Пробијање пута Околишта-Дражевина 5.042,74 КМ
33. 02-404-67/21 31.08.2021. Превоз ученика на подручју општине Рудо  у 2021. години 7.568,00 KM
34. 02-404-68/21 01.09.2021. Набавка фотокопир апарата 3.200,00 КМ
35. 02-404-71/21 06.09.2021. Израда програма санитарне заштите изворишта Зова I, Зова II  и бунар Крупица у Рудом 14.450,00 KM
36. 02-404-75/54 29.09.2021. Набавка и уградња противпожарног система у Дому културе 4.647,00 КМ
37. 02-404-76/21 29.09.2021. Набавка материјала за бетонирање локалних путева 5.949,70 КМ
38. 02-404-77/21 30.09.2021. Постављање спомен обиљежја пјеснику Милошу Видаковићу, изградња паркинг простора и постављање ивичњака 15.322,60 КМ
39. 02-404-78/21 01.10.2021. Замјена I фазе лед расвјете у спортској дворани у Рудом 5.981,20 КМ
40. 02-404-79/21 05.10.2021. Набавка рачунара и ИТ опреме-ЛОТ 2 и ЛОТ 3 2.400,00 KM
41. 02-404-82/21 22.10.2021. Санација путева у МЗ Штрпци и МЗ Сетихово 3.800,00 КМ
42. 02-404-85/21 01.11.2021. Набавка комбиноване машине (скипа) за општину Рудо 140.000,00 КМ
43. 02-404-86/21 02.11.2021. Набавка рачунара и ИТ опреме-ЛОТ 2 1.200,00 KM
44. 02-404-87/21 04.11.2021. Постављање заштитне мреже на стијене уз локални пут Стргачина-Бјељевине-општина Рудо 5.940,00 КМ
45. 02-404-91/21 10.11.2021. Санација пута Сетихово-Гостов 2.585,00 КМ
46. 02-404-92/21 12.11.2021. Набавка саобраћајних знакова 1.365,00 КМ
47. 02-404-94/21 06.12.2021. Изградња обалоутврде на ријеци Поблаћници 2.900,00 КМ