Реализација уговора 2016

Број набавке  Датум  Назив

Вриједност

уговора у КМ

1 2 3 4
02-404-9/16 09.03.2016 Стерилизација паса луталица на подручју општине Рудо у 2016.год. 3.350,00 
02-404-12/16 25.03.2016 Обављање услуге опште системске дератизације у 2016.год. 5.980,00 
02-404-15/16 10.05.2016 Доградња тунела и надстрешнице на постојећој хладњачи на Увцу 114.735,93 
02-404-16/16 20.05.2016 Санација-насипање локалних путева на подручју општине Рудо 10.369,71 
02-404-18/16 21.07.2016 Електрификација стамбених јединица за повратнике у општини Рудо, насеље Равно Сетихово 108.609,11 
02-404-19/16 23.05.2016 Набавка лож уља за грејну сезону 2016-2017 годину 10.511,28 
02-404-27/16 12.07.2016 Израда пројектно-техничке документације за изградњу стамбеног објекта колективног становања у Рудом 9.009,00 
02-404-29/16 21.06.2016 Расвјета спомен обиљежја у Мрсову и спортском игралишту у Мокронозима 6.882,00 
02-404-31/16 13.07.2016 Изградња моста на Злоступу 15.666,30 
02-404-32/16 18.07.2016 Изградња канализације у Гојаву 14.993,55 
02-404-33/16 19.07.2016 Асфалтирање локалних путева на подручју општине Рудо у 2016.год. 598.060,82 
02-404-34/16 04.07.2016 Санација моста у Дорићима 4.999,99 
02-404-38/16 05.09.2016 Санација-насипање локалних путева на подручју општине Рудо у 2016.години 16.667,82 
02-404-42/16 14.11.2016 Израда шумско- привредне основе 29.452,90