Реализација уговора 2018

УГОВОРНИ ОРГАН - ОПШТИНА РУДО

РЕД.БРОЈ БРОЈ НАБАВКЕ ДАТУМ НАБАВКЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-А
1. 02-404-57/17 27.11.2018. Превоз ученика на подручју општине Рудо у 2018.години 61.196,52 КМ
2. 02-404-58/17 28.11.2017. Чишћење снијега у 2018.години 4.793,00 КМ
3. 02-404-60/17 05.12.2017. Набавка горива за потребе општине Рудо у 2018.години 6.399,90 КМ
4. 02-404-61/17 13.12.2017. Набавка новогодишњих украса 406,00 КМ
5. 02-404-62/17 25.12.2017. Украшавање града за Нову годину 480,00 КМ
6. 02-404-6/18 27.02.2018. Санација заштитне мреже на школском игралишту у Мокронозима 1.470,00 KM
7. 02-404-8/18 09.03.2018. Осигурање запослених радника у општини Рудо 1.138,46 KM
 8.  02-404-9/18  15.03.2018. Набавка тракастих завјеса  392,00 КМ
 9.  02-404-10/18  15.03.2018. Геодетске услуге  снимања за израду пројекта и НН мреже за насеље Дубац, Опутница и Шахдани-општина Рудо  5.970,00 КМ
10. 02-404-14/18 11.04.2018. Набавка рачунарске опреме 3.052,50 КМ
11. 02-404-15/18 24.04.2018. Реконструкција и адаптација обданишта у Рудом 264.120,93 КМ
12. 02-404-16/18 24.04.2018. Стручно мишљење и УТУ за обдаништe  и електрообјекте у Рудом 1.600,00 КМ
13. 02-404-19/18 30.04.2018. Набавка лож уља за грејну сезону 2018-2019. године 11.250,00 КМ
14. 02-404-20/18 04.05.2018. Асфалтирање пута Стргачина-Чавдари-Ковачи 21.311,75 КМ
15. 02-404-21/18 04.05.2018. Изградња АБ потпорних зидова и заштитног канала Стргачина-Чавдари 8.490,00 КМ
16. 02-404-31/18 30.05.2018. Израда елабората ЗОП 550,00 КМ
17. 02-404-32/18 30.05.2018. Набавка канцеларијског намјештаја 2.480,00 КМ
18. 02-404-33/18 06.06.2018. Израда елабората за утврђивање општег интереса за сеоски пут у селу Митровићи и израда елабората за утврђивање општег интереса за ираду саобраћајнице у насељу Росуље 1.100,00 КМ
19. 02-404-34/18 08.06.2018. Израда и постављање туристичке сигнализације 1.040,00 КМ
20. 02-404-35/18 11.06.2018. Услуга кафилерије-хватање и збрињавање паса луталица 3.440,00 КМ
21. 02-404-36/18 13.06.2018. Ревизија пројекта електрификације 450,00 КМ
22. 02-404-40/18 17.07.2018. Електрификација стамбених јединица расељених особа и повратника у насеље Опутница – општина Рудо 147.243,62 КМ
23. 02-404-41/18 20.07.2018. Aсфалтирање локалних путева у општини Рудо у 2018.години 110.582,00 КМ
24. 02-404-42/18 26.07.2018. Израда стручног мишљења и УТУ за објете јавне расвјете у општини Рудо 750,00 КМ
25. 02-404-45/18 01.08.2018. Набавка опреме за видео надзор 7.230,00 КМ
26. 02-404-46/18 08.08.2018. Набавка електроматеријала и репарација свјетиљки 1.020,38 КМ
27. 02-404-47/18 13.08.2018. Јавна расвјета на територији оптине Рудо  у 2018.години 14.849,10 КМ
28. 02-404-48/18 13.08.2018. Израда главног пројекта за реконструкцију Улице краља Петра I ослободиоца у Рудом и пројекта техничке воде у Мрсову 5.950,00 КМ
29. 02-404-52/18 03.09.2018. Набавка полуоблица и греде 1.410,00 КМ
30. 02-404-53/18 19.09.2018. Одржавање локалних путева-општина Рудо 5.926,10 КМ
31. 02-404-55/18 24.09.2018. Обављање услуге опште системске дератизације у 2018.години 4.273,50 KM
32. 02-404-59-18 17.10.2018. Набавка канцеларијских столица и ормара 1.585,47 KM
33. 02-404-72/18 07.12.2018. Израда пројектно-техничке документације  за опремање објекта колективног становања у Рудом 4.200,00 КМ