Реализација уговора 2020

УГОВОРНИ ОРГАН - ОПШТИНА РУДО

РЕД.БРОЈ БРОЈ НАБАВКЕ ДАТУМ НАБАВКЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-А
1. 02-404-67/19 18.11.2019. Пружање адвокатских услуга 12.000,00 КМ
2. 02-404-70/19 25.11.2019. Набавка горива за потребе општине Рудо у 2020.године 8.095,00 КМ
3. 02-404-73/19 13.12.2019. Украшавање града за Нову годину 1.108,94 КМ
4. 02-404-74/19 18.12.2019. Спремање и послуживање хране и пића за обиљежавање 22. децембра 2.200,00 КМ
5. 02-404-75/19 18.12.2019. Снимање ситуације за пројектовање реконструкције дијела локалног пута Росуље-Пребидоли-Горњи Цикоти и израда пројекта реконструисаног дијела пута 700,00 КМ
6. 02-404-76/19 23.12.2019. Набавка канцеларијског и компјутерског материјала у 2020. години 5.700,16 КМ
7. 02-404-78/19 25.12.2019. Набавка промотивног материјала за Нову годину 1.579,49 KM
8. 02-404-79/19 30.12.2019. Услуга рушења и уклањања објекта смјештеног у Улици Палих Српских бораца и Цара Душана у Рудом 4.000,00 КМ
9. 02-404-2/20 23.01.2020. Набавка  и монтажа опреме за мини сирану 42.678,80 КМ
10. 02-404-4/20 30.01.2020. Ревизија пројекта електификације-Бишевићи 600,00 КМ
11. 02-404-6/20 27.02.2020 Набавка рачунарске опреме 1.118,82 КМ
12. 02-404-8/20 05.03.2020. Осигурање запослених радника 1.422,00 КМ
13. 02-404-9/20 06.03.2020. Услуге кафилерије-хватање и збрињавање паса луталица 3.440,00 КМ
14. 02-404-11/20 13.03.2020. Обављање услуге дезинфекције јавних објеката због пандемије короне вируса 2.501,00 KM
15. 02-404-12/20 24.03.2020. Санација локалног пута Рудо-Миоче 12.000,00 KM
16. 02-404-13/20 30.03.2020. Услуге кетеринга за карантин 975,00 КМ
17. 02-404-14/20 09.04.2020. Измјештање ограде због реконструкције улице 1.170,00 КМ
18. 02-404-16/20 16.04.2020. Набавка хигијенско-прехрамбених пакета 10.779,97 KM
19. 02-404-17/20 24.04.2020. Набавка опреме за видео надзор 809,45 КМ
20. 02-404-18/20 28.04.2020. Набавка лож уља за грејну сезону 2020-2021. годину 6.720,00 КМ
21. 02-404-20/20 13.05.2020. Превоз ученика у школској 2020-2021.години 62.952,00 КМ
22. 02-404-22/20 26.05.2020. Израда прелаза преко канала Росуље 1.875,00 КМ
23. 02-404-23/20 17.06.2020. Дизајн и штампа етикета и постера 1.100,00 КМ
24. 02-404-24/20 17.06.2020. Набавка амбалаже за сир 1.046,81 КМ
25. 02-404-26/20 06.07.2020. Набавка мултифункцијског штампача 504,28 КМ
26. 02-404-27/20 14.07.2020. Набавка, уградња материјала и  остали радови у Улици краља Петра  I Ослободиоца 3.280,20 КМ
27. 02-404-28/20 21.07.2020. Санација путног правца Бјељевине-Радожеље, МЗ Стргачина-општина Рудо 5.000,00 КМ
28. 02-404-30/20 05.08.2020. Санација локалног пута на Росуљама изнад стадиона 1.755,00 КМ
29. 02-404-31-1/20 13.08.2020. Реконструкција зграде дома културе- Електроинсталатерски радови на згради дома културе ЛОТ1 30.790,00 КМ
30. 02-404-31-2/20 13.08.2020. Реконструкција зграде дома културе- Хидроизиолатерски радови на крову дома културе  ЛОТ 2 21.384,00 КМ
31. 02-404-31-4/20 13.08.2020. Реконструкција зграде дома културе- Молерски радови на згради дома културе и изградња стазе за инвалиде  ЛОТ 4 23.671,20  КМ
32. 02-404-32/20 14.08.2020. Реконструкција Улице краља Петра I ослободиоца-додатни радови 12.590,00 КМ
33. 02-404-33/20 17.08.2020. Одржавање локалних путева 13.591,00 КМ
34. 02-404-34/20 20.08.2020. Изградња јавне расвјете у насељу Гојава 5.892,22 КМ
35. 02-404-35/20 25.08.2020. Реконструкција моста у Горњој Ријеци 16.206,76 КМ
36. 02-404-36/20 01.09.2020. Изградња потпорног зида поред стоваришта СТР „Варда“ 1.544,00 КМ
37. 02-404-37/20 18.09.2020. Реконструкција зграде дома културе  за ЛОТ 3: Замјена спољне столарије на згради дома културе 19.439,50 КМ
38. 02-404-38/20 22.09.2020. Обављање услуге опште системске дератизације 4.273,50 КМ
39. 02-404-39/20 25.09.2020. Реконструкција водоводног система Бијело Брдо 1.282,00 КМ
40. 02-404-40/20 25.09.2020. Адаптација канцеларије матичног уреда у МЗ Штрпци 3.885,00 КМ
41. 02-404-43/20 02.11.2020. Услуга израде елабората експропријације -Улица пребидолска 840,00 КМ
42. 02-404-44/20 02.11.2020. Услуга израде допуне пројекта дионица Д-2-Улица пребидолска 300,00 КМ
43. 02-404-47/20 06.11.2020. Набавка материјала за хигијенско здравствену заштиту 610,93 КМ