Javni uvid u zahtjev za izdavanje –obnavljanje ekološke dozvole male hidroelektrane„Sućeska R-S-1“

 

U skladu sa članom 39. i 88. Zakona o zaštiti  životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.71/12), u postupku izdavanja ekološke dozvole za malu hidroelektranu„Sućeska R-S-1“ , Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove u Opštinskoj administrativnoj službi opštine Rudo objavljuje javni poziv za

 

JAVNI UVID

U ZAHTJEV ZA IZDAVANJE –OBNAVLJANJE EKOLOŠKE DOZVOLE I PRILOŽENU DOKUMENTACIJU (DOKAZI)

            Poziva se zainteresovana javniost da može izvršiti uvid u navedeni zahtjev i sadržinu dokumentacije, za postrojenje male hidroelektrane „Sućeska R-S-1“ na rijeci Sućeska u naselju Strgačina, opština Rudo, instalisane snage 1,8 MW.

Javni uvid se može izvršiti u zgradi Skupštine opštine Rudo, kancelarija broj 4, radnim danom od 07 do 15 časova.

Javni uvid traje do 26.08.2013.godine, do kada se mogu dostaviti primjedbe, prijedlozi i mišljenja u vezi navedenog.