Kontakti

ADRESA OPŠTINE Đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića br. 41
JIB 4401463770009
NAČELNIK OPŠTINE Dragoljub Bogdanović 058/711-164 rudo.nacelnik@teol.net
ZAMJENIK NAČELNIKA Jovica Vidaković 058/711-164 zamjenikna@opstinarudo.com
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Dobrisav Milinković 058/711-178 rudo.predsjednikso@teol.net
STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NAČELNIKA OPŠTINE
Sekretar Skupštine opštine-rukovodilac službe Zoran Đurović 058/711-178 skupstina@opstinarudo.com
Samostalni stručni saradnik za pravne poslove načelnika opštine Anđa Ostojić 058/711-164 sorudo@teol.net
Samostalni stručni saradnik za pravne i normativne poslove  Mićević Bojana 058/711-178 strsluzba@teol.net
Tehnički sekretar Načelnika opštine i predsjednika SO Milina Cerović 058/711-164
ODJELJENJE ZA PRIVREDU, FINANSIJE, PROSTORNO UREĐENJE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Načelnik Odjeljenja Slavoslav Marić 058/712-052 rudo.privreda@teol.net
ODSJEK ZA PRIVREDU FINANSIJE I URBANIZAM
Šef Odsjeka-Samostalni stručni saradnik za budžet i glavnu knjigu Marijan Todorović 058/711/318 finansije@opstinarudo.com
Samostalni stručni saradnik za unos faktura i potraživanja u trezorskom poslovanju Zoran Tešević 058/711/318 finansije@opstinarudo.com
Samostalni stručni saradnik za računovostvo i knjigovodstvo Marija Langura 058/711/318 finansije@opstinarudo.com
Stručni saradnik za poslove blagajne Ljiljana Lončarević 058/711/318 finansije@opstinarudo.com
Samostalni stručni saradnik za javne nabavke i investicije  Bojana Milićević 058/711/360 javnenabavke@opstinarudo.com
Samostalni stručni saradnik za računovodstvo i knjigovodstvo budžetskih korisnika Mileta Mićević 058/711-318 korisnicib@opstinarudo.com
Samostalni stručni saradnik za imovinsko – pravne poslove i urbanizam Brankica Bradonjić 058/711-178  urbanizam@opstinarudo.com
Samostalni stručni saradnik za privatno preduzetništvo i poljoprivredu Dragana Jovanović 058/711-800 poljoprivreda@opstinarudo.com
Samostalni stručni saradnik – koordinator za razvojne programe i projekte Jelena Šalipur 058/ 711-164 projekti@opstinarudo.com
Viši stručni saradnik za prostorno planiranje, građevinarstvo ivodoprivredu Branko Kastratović 058/712-286 rudo@spinter.net
ODSJEK ZA INSPEKCIJE I KOMUNALNU POLICIJU
Šef odsjeka – urbanističko građevinski i inspekor za drumski saobraćaj Ljiljana Ćiković 058/711-800 saobracaj@opstinarudo.com
Inspektor za hranu Dušica Subotić 058/711-800 inslrudo@teol.net
Tržišni inspektor Gordana Čolić 058/711-800 trzisna@opstinarudo.com
Komunalni policajac Biljana Toković 058/711-800 komunalnap@opstinarudo.com
Komunalni policajac Mirko Mijušković 058/711-800 inslrudo@teol.net
ODJELJENJE ZA OPŠU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Načelnik Odjeljenja Mirjana Medović 058/711-164 rudo.opstauprava@teol.net
ODSJEK ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Šef Odsjeka-samostalni stručni saradnik za regulisanje ličnih stanja građana, radne odnose i pružanje pravne pomoći Slađana Pušonjić 058/711-164 personal@opstinarudo.com
Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata Igor Nikitović 058/711-360  biz@opstinarudo.com
Viši stručni saradnik za društvene djelatnosti
Viši stručni saradnik za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Pjevćević Marko 058/712-286 czastita@opstinarudo.com
ODSJEK ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA
 Šef odsjeka – samostalni stručni saradnik za informisanje i pristup informacijama Mladen Rađen 058/700 –  081 centar@opstinarudo.com
Samostalni stručni saradnik – administrator za računarsku mrežu Slađana Lazović 058/700 – 081 opstinarudo@spinter.net
Viši stručni saradnik prijemne kancelarije i arhive Srđan Barbarez 058/700 – 081 prijemp@opstinarudo.com
Stručni saradnik za ovjere,javne registre i izdavanje radnih knjižica Milina Spasojević 058/700 – 081 prijemp@opstinarudo.com
Stručni saradnik za poslove matične službe-matičar za MK Rudo Slavica Mićović 058/700 – 080 maticar@opstinarudo.com
Stručni saradnik za poslove matične službe-matičar za MK Štrpci Mirjana Vidaković 058/730 – 130
Stručni saradnik za poslove matične službe-matičar za MK Bijelo Brdo Mirjana Vidaković 058/725 – 124
Stručni saradnik za poslove matične službe-matičar za MK Strgačina Nemanja Đurović 058/ 700 – 080  maticar@opstinarudo.com
TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE
Vozač-portir Mile Stančić 058/711-164
Vozač-portir Slavko Simić 058/711-164
Kafe kuvarica-radnik na održavanju čistoće Jelena Pernat 058/711-164
Kafe kuvarica-radnik na održavanju čistoće  Biljana Ristović 058/711-164