Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 

Načelnik Odjeljenja:  Zoran Tešević

Kontakt adresa:
Telefon: 058/712-052
Faks:       058/711-242
E-mail:  rudo.privreda@teol.net
Kancelarija broj 16.

 

Nadležnost Odjeljenja:

Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na:

 • pripremu odluka i drugih akata iz nadležnosti ovog Odjeljenja,
 • studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede (industrija, trgovina i snabdjevanje, ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo, saobraćaj i veze, poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivreda), privatno preduzetništvo,
 • pripremu nacrta budžeta opštine i završnog računa,
 • praćenje ostvarivanja prihoda i rashoda u budžetu i kontrolu korištenja budžetskih sredstava,
 • vrši unos sredstava budžeta u sistem trezora,
 • finansijsko materijalno i računovodstveno poslovanje, korištenje budžetskih sredstava,
 • obezbjeđenje uslova za izradu prostorno-planske dokumentacije i njeno sprovođenje,
 • izradu razvojnih planova,
 • kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije,
 • izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola,
 • korištenje građevinskog i poljoprivednog zemljišta,
 • inspekcijske poslove iz nadležnosti opštine,
 • kontrolu zakonitog korišćenja i otkupa stanova,
 • poslove komunalne policije, zajedničku komunalnu potrošnju, kao i druge poslove za koje se odredi nadležnost ovog organa.

U cilju efikasnijeg obavljanja poslova, odnosno postizanja veće djelotvornosti, efektivnosti i odgovornosti, poslovi ovog Odjeljenja obavljaju se u okviru dva odsjeka i to:

RADNA MJESTA

 

- Odsjek za privredu , finansijei urbanizam

Redni broj Naziv radnog mjesta Broj izvršilaca
1. Načelnik Odjeljenja 1
2. Šef Odsjeka – Samostalni stručni saradnik za budžet i glavnu knjigu trezora 1
3. Samostalni stručni saradnik za unos faktura i potraživanja u trezorskom poslovanju 1
4. Samostalni stručni saradnik za računovodstvo i knjigovodstvo 1
5. Stručni saradnik za poslove blagajne 1
6. Samostalni stručni saradnik za javne nabake i investicije 1
7. Samostalni stručni saradnik za računovodstvo i knjigovodstvo budžetskih korisnika 1
8. Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove i urbanizam 1
9. Samostalni stručni saradnik za privatno preduzetništo i poljoprivredu 1
10. Viši stručni saradnik za prostorno planiranje, građevinarstvo,  lokalne puteve i vodoprivredu 1
UKUPNO 10

 

- Odsjek za inspekcije i komunalnu policiju

Redni broj Naziv radnog mjesta Broj izvršilaca
1. Šef Odsjeka – tržišni inspektor 1
2. Inspektor za hranu 1
3. Urbanističko građevinski i inspektor za drumski saobraćaj 1
4. Poljoprivredni inspektor 1
5. Inspektor šumarstva i lova 1
6. Veterinarski inspektor 1
7. Komunalna policija (Načelnik i komunalni policajac ) 2
8. UKUPNO 8