Javne ustanove

1. JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DZ „DR STOJANA I LJUBICA
Adresa: Vožda Karađorđa Petrovića 6
Direktor: Šimšić Katarina
Telefon-faks: 058/711-180
E-mail: dz.rudo@teol.net

2. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD RUDO
Adresa: Vožda Karađorđa Petrovića 38
Direktor: Mitrović Ljupko
Telefon-faks:058/700-160, 058/700-161
E-mail: csr138ru@teol.net

3. JAVNA USTANOVA CKPD „PROSVJETA“ RUDO
Adresa: Trg Slobode 1
Direktor: Novaković Mićo
Telefon-faks:058/711-226
E-mail: domkulture1rudo@teol.net

4. JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA „MANOJLO ILIĆ“ RUDO
Adresa: Trg Slobode 1
Direktor: Ivana Spasojević
Telefon-faks:058/711-776
E-mail: bibliotekarudo@gmail.com

5. JAVNA USTANOVA ZA TURIZAM I SPORT RUDO
Adresa: Kragujevačka 29
Direktor: Vladimir Bradonjić
Telefon-faks:058/711-751
E-mail: rudosport@spinter.net

6. OSNOVNA ŠKOLA RUDO
Adresa: Cara Dušana 35a
Direktor: Marko Mićović
Telefon-faks:058/700-270
E-mail: os179@spinter.net

7. OSNOVNA ŠKOLA „BOŠKO BUHA“ ŠTRPCA
Adresa: Štrpca bb
Direktor: Stupić Marina
Telefon-faks:058/730-081
E-mail: os180@teol.net

8. SREDNJA ŠKOLA RUDO
Adresa: Cara Dušana 35
Direktor: Elez Tatomir
Telefon-faks:058/700-280
E-mail: oss75@skolers.org

9. LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA RUDO
Adresa: Trg slobode br. 1
Direktor: Tomislavka Mitrović
E-mail: razvojnaagencijarudo@gmail.com