Javna preduzeća

1. JAVNO PREDUZEĆE INFORMATIVNI CENTAR RUDO
Adresa: Kragujevačka 16
Direktor: VD direktora Stanković Olivera
Telefon-faks:058/711-988
E-mail: televizijarudo@spinter.net

2. KOMUNALNO PREDUZEĆE „USLUGA“ RUDO
Adresa: Miloša Obilića 4
Direktor: Savić Jovan
Telefon-faks: 058/711-129
E-mail: