Važni telefoni

Policijska stanica Rudo 058/ 711-102
Vatrogasno društvo Rudo 058/ 711-168
JZU Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ 058/ 711-180,
hitna 711-190
Tačno vrijeme 125
Pošte Srpske – pošta Rudo Rudo 058/ 700-152
Bijelo Brdo 725-123
Uvac 730-121
Elektrodistribucija – PJ Rudo 058/ 700-320
AMSRS 1285
Brojevi pretplatnika 1185
Zavod za zapošljavanje RS – Biro Rudo 058/ 711-170, 490-170
KP „Usluga“ Rudo 058/ 711-129
OO Crvenog krsta Rudo 058/ 711-244
Fond zdravstva – Poslovnica Rudo 058/ 711-143
Fond PIO – Poslovnica Rudo 058/ 700-180
JP “Informativni centar Rudo” 058/ 700-260, 711-988
JU Centar za socijalni rad 058/ 700-160
JU CKPD „Prosveta „ 058/ 711-226
JU za turizam i sport Rudo 058/ 711-751