Mjesne zajednice

MZ Rudo čine naseljena mjesta : Rudo, Gornje Cikote, Prebidoli, Resići, Gojava, Obrvena, Nikolići i Popov Do.
Članovi Savjeta MZ : Janjić Njegoš, Mićović Jelena, Pecikoza Ognjen, Mićović Bojana, Marinković Dragoš, Drobnjak Biljana, Perišić Lazar
Predsjednik Savjeta MZ Pecikoza Ognjen – 066/986 059

MZ Staro Rudo čine naseljena mjesta: Staro Rudo, Zlatari, Strgači, Budalice, Kosovići, Viti Grab, Dorići i Zagrađe.
Članovi savjeta MZ :  Janković Njegoš, Vilotić Momir, Đerić Srđan, Dujović Slađan, Krsmanović Vladan
Predsjednik Savjeta MZ Đerić Srđan -065/258 726

MZ Mrsovo čine naseljena mjesta: Mrsovo, Biševići, Polimlje, Orah, Past, Gaočići, Dugovječ, Sokolovići i Ljutava.
Članovi Savjeta MZ: Vuković Igor, Vuković Nebojša, Spahić Dragan, Jagličić Jelena, Kiridžić Milka
Predsjednik Savjeta MZ Vuković Nebojiša -066/604-006

MZ Setihovo čine naseljena mjesta: Setihovo, Grivin, Rupavci, Stankovača, Bjeljevine, Bjelugovina, Zubanj i Ravne Njive.
Članovi Savjeta MZ: Pešović Stana, Sekulić Mara, Ražanica Nedžib, Mićević Radomir, Ćuviza Goran
Predsjednik Savjeta MZ Goran Ćuviza – 066/865-311

MZ Strgačina čine naseljena mjesta: Strgačina, Arbanasi, Peljevići, Bare, Pribišići, Petačine, Gornja Strmica, Donja Strmisa, Omačina, Trbosilje, Šahdani, Blizna, Oputnica, Dubac, Pazalje, Zarbovina, Kovači, Čavdari, Dolovi, Pohare, Džihanići, Radoželje i Grabovik.
Članovi Savjeta MZ :  Čović Mladen, Klisura Bore, Klačar Zlata,Čović Zorka, Dragičević Staniša
Predsjednik Savjeta MZ Čović Mladen – 065/ 431 875

MZ Mioče čine naseljena mjesta: Mioče, Trnavci kod Rudog, Oskoruša, Boranovići, Kula, Donji Cikoti, Ustibar i Međurječje.
Članovi Savjeta MZ: Mitrović Tomislavka, Totić Jugoslav, Stanišić Borisav, Rakić Sveto, Nenadić Nebojša, Stanković Olivera, Mitrović Slobodanka
Predsjednik Savjeta MZ Totić Jugoslav – 065/ 525 242

MZ Mokronozi čini naseljeno mjesto Mokronozi.
Članovi Savjeta MZ: Bogdanović Mihajlo, Perišić Ljiljana, Milanović Ivanka, Gavrilović Miroslav, Novaković Milenko
Predsjednik Savjeta MZ Bogdanović Mihajlo – 065/ 413 9131

MZ Uvac čine naseljena mjesta: Uvac, Plema i Knjeginja.
Članovi Savjeta MZ: Lučić Dragoslav, Golubović kristina, Novaković Nenad, Bandović Milomir, Novaković Dragan
Predsjednik Savjeta MZ Lučić  Dragoslav – 066/ 061 001

MZ Štrpci čine naseljena mjesta: Štrpci, Zubač, Bovan, Bjelušine, Gornja Rijeka i Donja Rijeka.
Članovi Savjeta MZ: Ćupović Darko, Stupić Mladen, Stikić Radomir, Stupić Marina, Jovanović Marko
Predsjednik Savjeta MZ Ćupović Darko – 064/ 387 96 52

MZ Bijelo Brdo čine naseljena mjesta: Bijelo Brdo, Arsići, Misailovina, Danilovići, Gornji Ravanci, Donji Ravanci, Vagan, Mikavice, Janjići, Prijevorac, Rakovići, Božovići, Trnavci, Cvrkote i Omarine.
Članovi Savjeta MZ: Pjevčević Danilo, Pjevčević Bojana, Tomić Jelena, Vidaković Jovan, Bakić Milica
Predsjednik Savjeta MZ Pjevčević Bojana – 064/ 351 30 09